Crematie of begrafenis?

Een van de eerste keuzes na een overlijden is die tussen begraven of cremeren. De keuze voor begraven of cremeren kan samenhangen met familiegewoontes. Het kan ook gaan om hetgeen na de uitvaart rest, een graf of een urn.

Cremeren

Je bent vrij in de keuze kunt waar je een crematie wilt laten plaats vinden. De crematie is een losstaand onderdeel van een afscheidsbijeenkomst. Het is dus niet vanzelfsprekend om ook de afscheidsbijeenkomst te houden in de aula van een crematorium. Ik zie dat naasten steeds vaker kiezen voor een “stille crematie”. Dat betekent dat naasten geen gebruik maken van de aula en niet aanwezig zijn bij de crematie van hun dierbare. Hierbij kan het een keuze zijn om bijvoorbeeld je dierbare uit te zwaaien bij de locatie waar de afscheidsbijeenkomst is gehouden.

Begraven

Mensen kiezen voor een begrafenis omdat er dan voor langere tijd een tastbare gedenkplek is. Het gevoel dat het lichaam van de overledene nog ergens is kan de nabestaanden troost bieden. Vaak kiest men voor een begraafplaats waar al één of meer familieleden begraven liggen of er wordt specifiek gekozen voor een begraafplaats met een bepaalde sfeer.

Natuurbegraven

Steeds vaker wordt er gekozen voor natuurbegraven. Op een natuurbegraafplaats liggen de graven niet in rechte rijen langs verharde paden, maar willekeurig verspreid over het natuurgebied. Je kunt een mooie plek kiezen onder de bomen, in het open veld of aan de waterrand. Je ziet er geen grafmonumenten. De graven worden gemarkeerd door een boomschijf, die langzaam op gaat in de natuur. Soms is het mogelijk een eigen boompje te planten. Het is ook mogelijk om de as te begraven op de natuurplaats. Natuurbegraafplaatsen in de buurt van Breda zijn De Hoevens in Alphen en De Utrecht in Esbeek. Regelmatig worden er wandelingen en activiteiten georganiseerd, waar je vrijblijvend aan deel kunt nemen.

Kijk voor meer informatie op: 

Natuurbegraafplaats De Hoevens

Natuurbegraafplaats De Utrecht